Vítame Vás na našej stránke

Oznam pre rodičov:


Na prijímacie pohovory sa môžete prihlásiť vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky. 

 

Elektronická prihláška do ZUŠ

 

Prijímacie pohovory